top of page

Bryte binding

du kan si opp et medlemskap med binding. Hvis du sier opp et medlemskap med binding før bindingsperioden har gått ut, så må du betale et gebyr. Gebyret tilsvarer differansen mellom månedsavgiften du har betalt og avgiften på vanlig månedlig medlemskap (for tiden kr.1250,-). 

*f.eks. hvis du sier opp en 6 måneders bindingsavtale etter bare 4 måneder, så vil du bli belastet for differansen på de to medlemskapene i den tiden medlemskapet har vart, som er kr. 70,- pr måned. du får da et gebyr på kr. 280,- (kr. 70*4). Gebyret blir trekt når oppsigelsesskjema er mottatt.

bottom of page