top of page

Si opp medlemskap

Hvis du bestemmer deg for å starte opp medlemskapet ditt i fremtiden

(som vi håper du gjør), så vil prisene som gjelder på tidspunktet for reaktivering være gjeldende, da medlemskapsprisene kan endres.


Hvis du ønsker å fryse medlemskapet i stedet for å kansellere, kan du sende inn en forespørsel om frysing av medlemskap her.

Hvis du er sikker på at du vil avslutte medlemskapet ditt er det bare å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Dette vil fungere som din skriftlige oppsigelse som kreves i din medlemsavtale.
Det er en måneds oppsigelse fra utløpet av måneden du sender inn skjemaet nedenfor.

*f.eks. Hvis du sender inn skjemaet 21. februar, så er du medlem ut mars måned.


Du kan si opp et medlemskap med binding. Hvis du sier opp et medlemskap med binding før bindingsperioden har gått ut, så må du betale et gebyr. Gebyret tilsvarer differansen mellom månedsavgiften du har betalt og avgiften på vanlig månedlig medlemskap (for tiden kr.1250,-). 

*f.eks. hvis du sier opp en 6 måneders bindingsavtale etter bare 4 måneder, så vil du bli belastet for differansen på de to medlemskapene i den tiden medlemskapet har vart, som er kr. 70,- pr måned. du får da et gebyr på kr. 280,- (kr. 70*4). Gebyret blir trekt når oppsigelsen er mottatt.

  • Bryte binding

  • avslutte medlemskap

  • fryse medlemskap

Fyll ut dette skjemaet for å si opp medlemskap
● VELG ALTERNATIVET NEDENFOR SOM BEST BESKRIVER ÅRSAKEN TIL AT DU ØNSKER Å SI OPP MEDLEMSKAPET HOS OSS
● HVOR GODT IVARETOK COACHENE DINE TRENINGSMÅL OG BEHOV?
● HVORDAN VIL DU BESKRIVE DIN TILFREDSHET MED BOXEN, UTSTYRET, PARKERINGSPLASS OG BELIGGENHET?
● TOTALT SETT, HVORDAN VIL DU RANGERE OPPLEVELSEN DIN HOS CROSSFIT CRYWOLF (10 ER FANTASTISK)?
● HVOR SANNSYNLIG ER DET AT DU ANBEFALER OSS TIL EN VENN?

Takk for at du fylte ut skjemaet!

bottom of page