top of page

fryse medlemskapDu har muligheten til å fryse ditt medlemskap uavhengig av grunn.Medlemskap kan fryses fra den 1. hver måned. Forespørsler om frysing av medlemskap må sendes inn minst fem virkedager før dette.
vi refunderer ikke pengene ved for sen forespørsel.
*f.eks. hvis Du ønsker å fryse medlemskapet ditt fra 1.april, så er 26. mars siste dagen for sende inn forespørsel om å frysing.Frysing av medlemskap er begrenset til 3 måneder pr kalenderår. Ved utløpet av fryseperioden du velger nedenfor, vil medlemskapet ditt automatisk aktiveres og vanlige trekk av medlemsavgiften vil gjenopptas. Den opprinnelige avtalen din vil bli forlenget med like lang tid som medlemskapet ditt har vært fryst. Hvis du velger å avslutte medlemskapet i løpet av fryseperioden, så gjelder standard 1 måneds oppsigelse fra utløpet av måneden man sier opp, som angitt i medlemsavtalen.Det er kr. 360,- pr måned i gebyr for frysing av medlemskap. Totalbeløpet for  hele fryseperioden (kr. 360,-/ kr. 720,-/kr. 1080,-) blir trekt på tidspunktet medlemskapet fryses.
*f.eks. hvis du velger å fryse 2 mnd fra 1. feb til 31. mars, så vil du bli belastet kr. 720,- den 1. feb). medlemskapet blir automatisk aktivert 1. april og eventuell binding blir forskjøvet 2 måneder. 

  • frys medlemskapet ditt når du ønsker

  • frist for frysing av medlemskap

  • Hvor lenge kan jeg fryse medlemskapet?

  • gebyr for frysing av medlemskap

Fyll ut dette skjemaet for å fryse medlemskapet
Hvor lenge ønsker du å fryse medlemskapet?
KRYSS AV BOXENE UNDER

Takk for at du fylte ut skjemaet!

bottom of page